Takto média manipulují s lidmi. Cílem potratářů je společnost, v níž si lidé myslí, že nenarozené dítě je shluk buněk a neví, jak ve skutečnosti vypadá. Dezinformace ve školách.

Zatímco v Brazílii je pro legalizaci potratů 6% lidí (41% Brazilců si přeje zákaz potratů v případě znásilnění, 34% zachování současné situace = potrat legální po znásilnění a ohrožení života matky, 16% si přeje rozšíření možností pro zabití dítěte a 6% legalizaci), a 58% Brazilců podporuje trestání vražedkyň svých dětí odnětím svobody, v Česku legální potraty obhajuje dle průzkumu (odkaz) 93% lidí, samozřejmě jen těch narozených, nutno ale dodat, že se daný průzkum zeptal jen takto jednou otázkou, tudíž někteří z lidí, kteří odpověděli, že potrat má být legální, si myslí jen to, že má být legální za určitých okolností (např. ohrožení života matky), nikoliv na žádost. Ony ty výzkumy obecně vypadají tak, jak si přeje tazatel.

Potraty v naší společnosti zavedli komunisté v roce 1950 pro handicapované děti, od roku 1957 se může zabíjet každé dítě do 12. týdnů. Naše společnost je celá prolezlá potratovou propagandou. Televize, internet, školy. Stoupenci potratů potřebují jedno - společnost, kde většina lidí neví, jak nenarozené děti vypadají, jak se chovají a co cítí. Mnoho lidí žije ve lži, že dítě je shluk buněk, což je pravda maximálně v prvním týdnu. Kdyby lidé věděli, že ve dvanáctém týdnu má dítě nohy, ruce, hlavu, všechny orgány a cítí bolest, tak se postoje k potratům změní. Používají k tomu různé metody, aby lidé nevěděli pravdu.

Již označování potratů jako "umělé ukončení těhotenství" či dokonce "umělé přerušení těhotenství " a důsledného rozlišení slova "dítě" označující dítě po narození a "plod" označující dítě před narozením je projevem manipulace. Dle oficiální klasifikace je 6 měsíců staré předčasně narozené dítě dítětem, ale 9 měsíců staré dítě minutu před porodem je "plod".

Média

Propagandistický potratový text poznáte poměrně snadno (většina mainstreamových webů je silně propotratových, i když Idnes a Česká televize umožňují psát blogy i konzervativním lidem)

- takřka nikdy neukazuje obrázky nenarozených dětí a nebo schválně ukáže obrázek dítěte těsně po početí nebo rané fázi vývoje (příklad)

- dále mnohdy mluví o jakémsi "právu" na potrat a země, které chrání životy svých dětí, označuje za porušovatele lidských práv (příklad). V takových článcích mnohdy ani není uvedeno slovo "potrat" a mladý čtenář si myslí, že dotyčné země porušují lidská práva. 

Já běžně internetové zpravodajství čtu od 12 let a pod tíhou propagandy jsem si myslel, že Clintonová je ta dobrá a Trump ten špatný. To však proto, že jsem nevěděl, že Clintonová podporuje potraty až do narození, zatímco Trump je pro zákaz potratů (krom ohrožení života a znásilnění). Kdybych to věděl, tak bych měl názor jiný.

- mnohdy ukazuje fotky žen, často smutných žen, ale málokdy fotky dětí, neuvádí informace o nenarozených dětech (příklad)

- mluví o návratu do "doby temna" (příklad)

- záměrně vytahuje extrémní postoje, se kterými drtivá většina odpůrců potratů nesouhlasí (zdroj)

Extrémní weby jsou A2larm.cz a osacr.cz, které šíří otevřeně lži o tom, že dítě je shluk buněk. 

zdroj (lež, dítě je shluk buněk maximálně první týden, většina potratů probíhá v devátém týdnu)

zdroj (dezinformace, naopak čistý národ bez handicapovaných lidí vytvářejí potratáři. Dále lze najde

Dezinformační článek na Britských listech - lživost vysvětlena zde

Dezinformační článek uvádí "Dnes žijeme ve společnosti, kde je mainstreamovým diskurz pro svobodnou volbu." - Lež, naopak dnes jsou v mainstreamu snahy likvidovat svobody jako právo na držení zbraně či sebeobrana. Svobodnou volbou je dle médií to, co autor považuje za správné. Tudíž zabít dítě je svobodou volby, ale vlastnit pistoli svobodou volby dle progresivistů není.

A2larm se ještě podivuje nad tím, že mnoho žen volí protipotratové strany (zdroj). V celém článku jde jen o potraty, přesto zde slovo "potrat" ani "interrupce" není ani jednou zmíněno, je zde zmíněno pouze "reprodukční práva", což třeba mladý čtenář (třeba třináctiletý) ani nepochopí, což je jejich záměr. 

Média schválně neuvádějí nepohodlné informace. V říjnu 2009 proběhla v Madridu demonstrace milionu lidí proti rozšíření možností pro potrat. Informovali o tom Lidovky, nikoliv však Novinky a Idnes. O početně daleko menší demonstraci v Madridu v roce 2013, která byla však zcela opačná (namířena proti návrhu na zákaz potratů) se samozřejmě informovalo.

Jako příklad manipulace s čtenářem si rozebereme tento článek pojednávající o snaze legalizovat potraty v Argentině roku 2018, která naštěstí neprošla, nyní však vraždění dětí opět akutně hrozí.

Nadpis: ,Vyjměte růžence z našich vaječníků.' Argentina zažívá drama kvůli legalizaci potratů

Manipulační název jednostranně uvádí jeden názor, čtenář získává mylný dojem, že si většina Argentinců přeje legální potraty. 

Úvodní obrázek uvádí aktivistku za legální potraty, fotka příznivců dětí uvedena vůbec není.

"Po oznámení výsledků před budovou parlamentu začaly nadšeně jásat a tleskat tisíce mladých dívek. Všechny podle listu překypovaly radostnými emocemi a některé dokonce plakaly štěstím. Zato na druhé straně náměstí odpůrci zákona jen zklamaně potřásli hlavami."

První opět uvedeni stoupenci potratů, styl vyvolává ve čtenáři dojem, že většina Argentinců je pro vraždění dětí.

"Jedním z nejkontroverznějších výstupů byl naopak projev Estely Regidorové, rovněž zástupkyně vládní koalice. Poté, co se představila jako "ochránkyně zvířat", uvedla, že když otěhotní jejich fena, taky ji nevedou na potrat. "Co je to s námi lidmi, že náš zkažený rozum umí přehlušit hlas našeho srdce?" položila otázku do pléna."

Typické slovo "kontroverzní", kterým novináři označují názory, s nimiž nesouhlasí. Slovo kontroverzní je ve Wikislovníku definováno jako "vyvolávající spory", což je na téma potratů asi každý projev, jenže progresivní novinář toto slovo samozřejmě uvede k projevu, s nímž nesouhlasí.

Na Wikipedii je potrat dokonce označen za prevenci vraždy novorozence. (článek infanticide na en wiki)

Školy a dětské pořady

Potratová propaganda jede od dětství. V televizi jsou pohádky o zvířatech, ale proč nejsou pohádky o nenarozených dětech? Na ČT D běží pořady, kde se podporuje mezirasová tolerance. Což je sice dobře, ale proč se nepodporuje i tolerance k handicapovaným lidem? Proč nejsou dětské pořady o dětech s Downovým syndromem?

Ráj všech propagandistů je samozřejmě škola. Již ve čtvrté třídě se učí dezinformace, že život začíná narozením. Ať je někdo pro život dětí nebo pro vraždění dětí, tak začátek života početím je nepochybný biologický fakt. Tehdy jsem věděl, že to není pravda, že život začíná početím, ale neměl jsem tušení, že je to záměrná lež, která má ospravedlnit vraždy dětí. Ani jsem nevěděl, že jsou potraty legální. Věděl jsem o tom, že dítě v děloze může přirozeně zemřít. Myslel jsem si, že zabít nenarozené dítě je trestné jako ostatní vraždy. Myslel jsem si, že když matka zabije své nenarozené dítě, tak skončí ve vězení. Myslel jsem si to až do třinácti let, kdy jsem začal přispívat na Wikipedii a nějak jsem narazil i na tyto šokující informace.

Dítě by totiž nemohlo ani napadnout, že společnost schvaluje vraždění jiných dětí. V učebnicích pro první stupeň jsou fotky z holokaustu, ale fotka z potratu se do žádné nemá šanci dostat. Již v devíti letech jsem relativně podrobně znal druhou světovou válku, ale o potratech vím až od třinácti let.

Na druhém stupni však nastává otevřená propaganda potratů v to předmětu výchova ke zdraví v rámci sexuální výchovy. Sexuální výchova je velmi kontroverzním tématem. Dost asi záleží na konkrétním učiteli, ale my jsme se v ní neučili žádné hodnoty, jen podrobně typy antikoncepce, sexuální orientace a deviace. Nikdo nám neříkal, abychom nebyli promiskuitní. Učili jsme se lži, že s kondomem člověk nemůže otěhotnět nebo chytit pohlavně přenosnou nemoc. Učitelka dokonce schvalovala potraty. Třída byla rozdělena přibližně půl na půl v názoru na potraty. Jedna holka byla dost šokovaná, jak nějaká matka může zabít své handicapované dítě. To nám bylo 13 let. Samozřejmě nám neukázala, jak vypadají nenarozené děti, ale naopak ukázala, jak vypadají různé druhy antikoncepce. Občas se najdou ale i učitelé, kteří nejsou manipulativní. Třeba paní učitelka na přírodopis nám v osmé třídě pustila video, kde byl přesně vidět vývoj člověka od početí do narození.

Když jsem pomáhal na dni otevřených dveří našeho gymnázia, tak tam učitelka dala na stoly propagační papírky "stop pokusům na zvířatech". Zajímavé, že jedna myš je pro progresivisty hodna ochrany, ale dítě ne. V Itálii, kde je mnohem větší odpor pro život dětí, je zákonem zakázáno vysílat ve státní televizi spoty proti potratům. Naopak spoty proti pokusům zvířat běhat mohou. V Česku takový zákon není, ovšem v praxi by to vedení televizních stanic nikdy nedovolilo.

Společnost

Lidé, kterým nezáleží na dětských životech, vadí, když lidé ze spolku Stop genocidě ukazují lidem, jak vypadá vražda nenarozeného dítěte. "Brno - Pokud se dostane do střetu shromažďovací právo s právy dětí, mají děti přednost, vzkázal Ústavní soud. Ten dnes ukončil spor sdružení Stop Genocidě s městem Chrastava. Radnice sdružení bojujícímu proti potratům loni zakázala uspořádat na náměstí výstavu panelů s drastickými fotografiemi. Město se hájilo tím, že výstava je v blízkosti základní školy." (manipulace s čtenářem, výstava nebyla blízko základní školy). 

Kuriózní je, když řeknou, že pro práva dětí je třeba tuto osvětu zakázat a nedochází jim, že takto byly zachráněné minimálně tři děti:

Viděla jsem v devíti výstavu:

https://www.youtube.com/watch?v=yyYxf-8OY08

Diskuse na Emiminu (v jednom příspěvku popisuje, jak díky výstavě přežilo dítě)

https://www.emimino.cz/diskuse/libinelibi-205356/strankovani/4/

Dále vím od vedení Stop genocidě ještě o jednom zachráněném dítěti

Dále se lidé, kteří jsou proti potratům, bojí proti nim jakkoliv bojovat, protože budou společností nenáviděni. Je třeba však strach překonat a něco proti tomu dělat, jedná se o otázku života a smrti.

"Lidskoprávní organizace"

Lidská práva jsou původně dobrá myšlenka, která chránila práva každého člověka. Lidská práva vycházejí z Bible z některých přikázání. Přikázání "Nezabiješ" dává člověku právo na život, "nepokradeš" právo na soukromé vlastnictví, "nevydáš křivého svědectví vůči bližnímu svému" dává člověku právo na čest a dobrou pověst. Podobné morální principy má též buddhismus a do jisté míry i islám, který však naopak v některých případech volá po trestu smrti.

Z původním biblickým lidským právům - život, soukromé vlastnictví a čest se později přidala další přirozená práva - nejedná se o jejich oficiální názvy, ale o laický popis - na zdravotní stav (například trestný čin ublížení na zdraví), právo na svobodu vyznání, právo na rodinu, právo na soukromí, presumpce neviny. Lidskoprávní organizace vznikaly v dobré víře zejména pro druhé světové válce v reakci na zločiny spáchané nacistickým Německem.

Z lidských práv se stala v podstatě nová modla, čehož bylo později zneužito, když se za lidská práva začaly označovat věci, které lidskými právy nejsou. Lidé naučení, že lidská práva jsou základem společnost, jakmile uslyší, že nějaká země porušuje lidská práva, tak o ni hned budou mít nevalné mínění. A toho zneužívají příznivci potratů, kteří mnohdy napíší "Polsko porušuje lidská práva" a mladý čtenář si pak o Polsku bude myslet špatné věci a vůbec mu nedojde, že se tím lidským "právem" myslí ubodání, rozčtvrcení či vysání nenarozeného dítěte.

Málokdo se odváží kritizovat "lidskoprávní" organizaci, jelikož média z něj udělají odpůrce liddských práv.

Amnesty international označuje ubodání, rozčtvrcení, uškvaření, výsání nebo jiné zabití nenarozeného dítěte jako reprodukční právo ženy. Takto činí bez omezení podmínek od roku 2014 (zdroj), od roku 2007 v případě znásilnění a zdravotních důvodů.

Když se podíváme na stránky Amnesty international, tak vidíme, o jaká práva usiluje. Na hlavní stránce nejprve vidíme kritiku komunistického Vietnamu a islamistické Saúdské Arábie. Dále zde však vidíme kritiku Polska, které jakžtakž chrání své nenarozené děti. Amnesty international zde boj za "lidská práva" zneužívá k útočení na stát bránící tradiční hodnoty.

Když si však rozklikneme kampaně "lidskoprávní" organizace Amnesty international, tak vidíme toto:

Přituhuje lidská práva v Polsku a Maďarsku - jedním z bodů je uvedena "tělesná integrita". Neznalému opět nedojde, o co jde. Opět je to jen bezdůvodné útočení na země bránící tradiční hodnoty. Stojí za zmínku, že první, co "lidskoprávní" organizace uvedla, není boj proti vražednému režimu jako je v Severní Koreji nebo Číně, ale boj proti politickým oponentům.

SVOBODA SLOVA A VĚZNI SVĚDOMÍ - kritika pronásledování opozičních novinářů v některých režimech. Mary Wagnerové vězněné za rozmlouvání potratů (včetně potratů během porodu), která byla opakovaně vězněna v Kanadě, se však samozřejmě nezastanou. Švédských gynokologů nucených do vykonávání potratů samozřejmě také ne.

Diskriminace - Samo o sobě dobré proti ní bojovat, pokud se však skutečně jedná o diskriminaci. Odsuzuji, že tam uvádějí Martina Luthera Kinga, který byl nejenom bojovník za práva černochů, ale též bojovník za práva nenarozených dětí, o čemž se samozřejmě příliš nepíše. Zajímavé též, že společenské předsudky vůči handicapovaným lidem nikdo neřeší

Migranti a uprchlíci, ZBRANĚ POD KONTROLOU, BYZNYS A LIDSKÁ PRÁVA - tato témata se netýkají tohoto webu

LGBTI - jak jsem čekal, řešeno je především Rusko, kde je soukromá stejnopohlavní aktivita legální. O Saúdské Arábii či Súdánu, kde za to hrozí až trest smrti, nevidím ani slovo. Stejnopohlavní manželství však nemůže být lidským právem.

Zastavte mučení - s tím lze souhlasit, ale uškvaření dítěte těsně před narozením solným roztokem je nepochybně mučení a dle Amnesty je potrat lidské právo

TREST SMRTI - s tím souhlasím, jsem proti trestu smrti. Jde o nebezpečí justičních omylů a doživotně odsouzený může pracovat, popravený nemůže být ničím prospěšný

MOJE TĚLO - MOJE PRÁVA - tady se dostáváme k tomu, že Amnesty international není lidskoprávní organizace, politická organizace, která pod záminkou lidských práv vnucuje ostatním svou ideologii a podporuje vraždění nenarozených dětí. Žijeme v době, kdy zabít dítě je lidské právo

"JE TO TVOJE TĚLO. POZNEJ SVÁ PRÁVA! VŠICHNI MÁME PRÁVO BEZE STRACHU, DONUCOVÁNÍ, NÁSILÍ ČI DISKRIMINACE ROZHODOVAT O SVÉM ZDRAVÍ, TĚLE, SEXUALITĚ A REPRODUKČNÍM ŽIVOTĚ. JENŽE PO CELÉM SVĚTĚ JE TATO SVOBODA V ROZHODOVÁNÍ OMEZOVÁNA STÁTEM, LÉKAŘSKÝMI ODBORNÍKY, A DOKONCE I VLASTNÍMI RODINAMI. KE KONTROLE TĚCHTO ROZHODNUTÍ JE ČASTO POUŽÍVÁNO TRESTNÍ PRÁVO A REPRESIVNÍ SANKCE."

Opět klasická manipulace. Ani neřeknou "právo na potrat", ale "reprodukční právo". Naopak ženská obřízka tam uvedena vůbec není. Pohlavně selektivní potraty dívek v Číně a Indii také ne.

Instagramový profil - na Instagramovém profilu Amnesty international se vyjadřují ještě otevřeněji. Tento profil je určen především pro mladší publikum. Z posledních deseti příspěvku se lidských práv týkají jen tři. Jinak zde mají jednou  "právo" na potrat, dvakrát navážení se do Polska a Maďarska, jednou "právo" na sexuální výchovu, jednou "právo" na homosexuální manželství (zákaz homosexuálního manželství považují za diskriminaci, ale mnohaleté tresty pro homosexuály v zemích na Arabském poloostrově neřeší).

Jejich cíle pro rok 2020 jsou ve všech zemích:

Legalizovat manželství "pro všechny"

Legalizovat potraty

Zrušit trest smrti.

Zakladatelé Amnesty international by se asi styděli, tedy kromě trestu smrti. Samozřejmě lze ocenit jejich boj proti komunistickým a islamistickým diktaturám, ale dnes to je převážně organizace na rozbíjení tradičních hodnot. V žádném příspěvku neukazují obrázky nenarozených dětí a v příspěvcích o potratech zobrazují ženy (typická forma manipulace).

"Právo" na smrt

Euthanasie, více zde

© 2020 Worlds Collide. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!