Otrava a umírání několik dní, rozčtvrcení a ubodání, upálení dětí schopných se narodit a přežít solným roztokem, takto se kolem nás každodenně vraždí děti, i ty schopné samostatného života. Toto jsou lidská práva v podání Evropské "unie" a "lidskoprávních" organizací. Latinská Amerika a Afrika vzdorují.

Způsoby mordování dětí

Takto se kolem nás vraždí děti, takto jste mohl být zavražděn i Vy.

Toto je v naší zemi legální. Rozčtvrcení 23 týdnů starého dítěte jen pro drobnou poruchu, jako je velmi snadno napravitelný rozštěp rtu.
Toto je v naší zemi legální. Rozčtvrcení 23 týdnů starého dítěte jen pro drobnou poruchu, jako je velmi snadno napravitelný rozštěp rtu.

Děti se legálně vraždí vícero způsoby. Většina těchto způsobů je legální v České republice. V Česku se vraždí děti do 12. týdne od početí (obrázek nad tímto textem), handicapované do 24. týdne.

Nejčastější, ten popsaný v dokumentárním filmu Němý výkřik, lze označit jako vysátí. Při tomto způsobuje je dítě, které má před sebou celý život, prostě zaživa vysáto z dělohy. Takto se vraždí děti do patnáctého týdne.

Dalším způsobem vraždy dítěte je otrava. Takto se vraždí děti do devátého týdne, které již cítí bolest a tluče jim srdce. Dítě umírá v bolestech několik dní. K této vraždě slouží jed RU-486, mimochodem vyráběný stejnou firmou, která pro nacisty vyráběla Cyklon B, kterým se vraždili Židé. Takto se vraždí děti i v České republice, i když na rozdíl od Spojených států tato brutální zbraň nelze koupit volně v obchodě, ale jen u "lékaře".

Kyretáž - pomocí nože zvaného kyreta po rozšíření děložního hrdla vrah rozčtvrtí dítě cítící bolest v prvním trimestru

Rozčtvrcení (Dilation and Evacuation) - dítě ve věku 12-24 týdnů je legálně zaživa rozčtvrceno, potratář pomocí kleští krouživým pohybem děťátku zaživa usekne nohy a ruce a rozdrtí mu páteř. V České republice se takto eugenicky vraždí handicapované děti, včetně lehkých poruch jako je Downův syndrom nebo rozštěp patra, který lze napravit snadnou operací, ale také zdravé děti na základě papíru od psychiatra. (zdroj) Takto se vraždí i děti, které se již rodí a přežijí. Nejmladší narozené a přeživší dítě se narodilo ve 21. týdnu.

Vražda solí = upálení- tento extrémně brutální způsob se běžně provádí ve Spojených státech a Kanadě. V České republice je, jelikož se páchá od 16. týdne, legální, ale nemám informace o tom, že by se běžně páchal, ale samozřejmě to nelze vyloučit. Do plodové vody mučitel vštípne sůl, která postupně doslova upálí dítě- zaživa mu rozežere kůži a orgány. Neviňátko umírá něco přes hodinu. Tento potrat přežila americká zpěvačka a bojovnice za práva nenarozených Gianna Jessen. Když se ve dvanácti letech od svých adoptivních rodičů dozvěděla, že ji její matka chtěla zavraždit, tak se rozhodla proti potratům celý život bojovat.

Udušení = hysterotomie- dítěti v prvním trimestru je přeříznuta pupeční šňůra- dítě zemře udušením, někdy v děloze, někdy mimo tělo matky.

Potrat částečným porodem - takto se vraždí děti ve dvacátém týdnu a později až do narození. Tyto vraždy jsou legální i u nás do 24. týdne. Dítěti je uměle vyvolán porod a je rozčtvrceno. Jen hlavička celou dobu musí zůstat v těle matky, protože v takové situaci se dle amerických zákonů nejedná o člověka, ale o biologický odpad. Jakmile by se hlavička dostala ven, stal by se z něj člověk. Tyto vraždy vždy probíhají v době, kdy se děti rodí a přežívají. Není výjimkou, že gynekolog jeden den takto staré dítě zavraždí a jiný den, takto staré předčasně narozené dítě zachrání.

Pilulka PO- jedná se o usmrcení oplodněného vajíčka do tří dnů od početí. V této době lidská bytost samozřejmě ještě necítí bolest a jedná se jen o několik buněk, ale i tak se jedná o usmrcení člověka, který má již geneticky určeno pohlaví a barvu očí a vlasů. Podobně, jako tato pilulka, může též účinkovat i hormonální "antikoncepce".

Číslo zobrazuje, do kolika týdnů života dítěte je možné, ho na žádost matky zavraždit.
Číslo zobrazuje, do kolika týdnů života dítěte je možné, ho na žádost matky zavraždit.

Většina ekonomicky vyspělých zemí vraždí své děti s výjimkou Polska, Chile a Argentiny a některých menších zemí. Zatímco evropské, severoamerické, postsovětské a východoasijské státy a Austrálie převážně umožňují matkám vraždit své děti, tak většina zemí Latinské Ameriky, Afriky, jižní Asie a Oceánie životy nenarozených dětí chrání. Situace na jednotlivých kontinentech:

Evropa

Jeden z nejhorších kontinentů pro nenarozené děti. Největší procento počatých dětí končí ve spárech potratáře v severní a východní části Evropy, absolutně nejvíce procent počatých dětí je v Evropě ročně zavražděno v Rusku (pochopitelně, když tam jsou potraty legální již více než 100 let, zatímco například v Portugalsku teprve 12 let, tudíž tam je společnost mnohem více demoralizována). Velké procento nenarozených dětí je zavražděno též na Ukrajině, v Bělorusku, Rumunsku, Francii, Velké Británii, Švédsku, Norsku či Estonsku. Ve většině zemí jsou potraty legální na žádost do 12. týdne (v Portugalsku, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku a Turecko do 10. týdne, ve Španělsku a Rumunsku do 14. týdne. Handicapované děti se na našem kontinentu běžně vraždí do 24. týdne, v Británii do narození a v Nizozemsku do roku od narození. Zcela zdravé děti se vraždí na Ukrajině, v Bělorusku a Moldavsku do 28. týdne z banálních důvodů, jako je úmrtí manžela, v Británii a Nizozemsku zcela na žádost do 24. týdne, na Islandu do 22., ve Švédsku do 18. týdne.

Relativně nízký počet potratů v porovnání k počtu obyvatel na hrůzostrašné evropské poměry mají Německo, Švýcarsko, Rakousko, Chorvatsko, Albánie, Bosna a Hercegovina či Portugalsko. Některé státy, například Německo či Itálie, mají povinné konzultace pro těhotné ženy, kde se jim pracovníci snaží potrat rozmluvit, avšak rozhodnutí je bohužel v prvním trimestru zcela na ženě. V Německu potratářům, kteří zabijí dítě, aniž by žena podstoupila konzultaci, hrozí vězení. Naopak v Kanadě se snaha v potratové klinice rozmlouvat ženám potrat trestá vězením. V Česku žádné takové konzultace zavedené nejsou. Finsko a Británie teoreticky podmínky pro potrat omezují, ale v praxi tam potraty probíhají zcela volně, Británie je naopak jedním z nejhorších států pro děti, potraty zde bez omezení probíhají do 24. týdne.

Jen několik zemí v Evropě chrání nenarozené děti. Z velkých zemích pouze Polsko. V Polsku jsou potraty legální v případě ohrožení života matky, ale též v případě ohrožení zdraví matky, početí z trestného činu (znásilnění, dobrovolný incest, otěhotnění ve věku nižším než patnáct let) a v případě handicapu plodu. Handicapem se nemyslí jen takový handicap, pro který by dítě zemřelo brzy po narození nebo ještě před narozením, ale bohužel také Downův syndrom, což je nejčastější příčina vraždění dětí v Polsku. Ročně v Polsku proběhne kolem jednoho tisíce legálních potratů. Vraždění dětí s Downovým syndromem je v Polsku též legální i v druhém trimestru. Polští ochránci života dětí se tyto vraždy snaží opakovaně zakázat, momentálně v Polsku platí návrh na zákaz eugenických potratů, navržený politickou stranou Konfederacja. V Polsku je matka, která nechá zavraždit své dítě, zcela beztrestná, trestný je vykonavatel a pomáhač k potratu. Potraty na žádost byly v Polsku legální za komunistickému režimu, který Polákům násilím vnutil Stalin. Po pádu komunistické diktatury byla ochrana lidského života od početí ve většině případů obnovena. V minulém století Polákům potraty vnutili krvelační komunisté z Moskvy, dnes se o to samé snaží krvelační neomarxisté z Bruselu. Zdroj

Na Maltě jsou nenarozené děti chráněny bez jakékoliv výjimky, přičemž stejně jako Česko má v trestním zákoně stanovenou jako výjimku z trestnosti nutnou obranu, díky níž je legální potrat pro zachránění života matky. Malta je velmi konzervativní ostrov ve středozemním moři, kde byl rozvod manželství legalizován v roce 2011. Na Maltě jsou za potrat trestáni všichni vrazi a jejich pomocníci včetně matky.

S výjimkou ohrožení života matky nenarozený lidský život chrání Andorra, San Marino a Gibraltar. Zcela jsou potraty pochopitelně nelegální ve Vatikánu.

Lichtenštejnsko chrání život dětí s výjimkou ohrožení života a zdraví matky. Monako s výjimkou ohrožení života matky, handicapu dítěte a dítěte počatého při trestném činu. Faerské ostrovy umožňují ženám nechat zavraždit nenarozené dítě z důvodu ohrožení života a zdraví matky, početí při trestném činu a handicapu dítěte.

V Itálii je vražda dítěte legální v prvním trimestru, ale většina gynekologů potraty odmítá, na Sicílii dokonce takřka každý, tudíž zřejmě mnoho dětí, které matka chtěla zavraždit, přežije. Z dalších zemí, kde jsou potraty legální, má společnost na evropské poměry vůči dětem milosrdné smýšlení například ve Španělsku, Portugalsku či Slovensku. Naopak zejména Skandinávské země a Británie jsou ultrapotratové a ve Švédsku nezaměstnají gynekologa, který odmítá vraždit děti. Zdroj Islandská vláda se dokonce neskrývaně snaží vyhladit děti s Downovým syndromem. Zdroj

Amerika

Na území Ameriky jsou jak jedny z nejpotratovějších zemí, tak země s největší úctou k lidskému životu. 

Grónsko má největší procento zavražděných dětí ze všech států světa (lze spekulovat o tom, že ještě horší situace dětí je v Severní Koreji, odkud však pochopitelně nejsou žádné informace). Nadpoloviční většina počatých dětí je v Grónsku zavražděna.

Kanada je spolu s Čínou a Grónskem pro děti zřejmě absolutně nejhorším státem. Vraždy děti před narozením zde nejsou žádným způsobem limitovány, děti se vraždí i během porodu na jakoukoliv žádost matky. Stačí mít část hlavičky v těle matky. V České republice se tato extrémní forma vraždy dítěte během porodu klasifikuje jako trestný čin vraždy. Děti v Kanadě umírají v bolestech uškvařením solným roztokem nebo rozčtvrcením. Nenásilně protestovat na klinikách proti vraždění dětí je trestáno vězením. V kanadských věznících se může potkat sériová vražedkyně a bojovnice proti vraždění dětí (například Linda Gibbons a Mary Wagner). Kanada je země, kde byste opravdu nechtěli počít. 

Spojené státy Americké mají též silně potratářskou legislativu. Jsou zde legální vraždy dětí v druhém trimestru, situace v některých státech (např. Oregon, New York, New Mexico) jsou stejně hrůzostrašné jako v Kanadě. Životy dětí chrání Republikáni, vraždy dětí podporují Demokrati. Za záchranu dětí bojuje například Donald Trump. Narozdíl od Kanady je zde však silný odpor proti vraždění dětí a napříč zemí jsou opakovaně snahy nenarozené děti chránit. Potraty zakázala například Alabama, ústavní soud bohužel ochranu dětí zakázal, tudíž zákon zatím nevstoupil v platnost. V jižních státech USA je většina lidí za zákaz potratů. Texas dočasně obnovil právní ochranu života nenarozených dětí díky pandemii covid-19.

Na většině území Mexika je život nenarozených dětí právně chráněn, výjimkou je hlavní město Ciudad de México, kde je potrat legální na požádání matky do dvanáctého týdne. Ostatní mexické státy potraty ve většině případů zakazují. Například ve státě Chiapas proběhlo za posledních 15 let deset legální potratů. Většina žen z Chiapasu nemá peníze na cestu do hlavního města, tudíž ochrana dětí je účinná.

Dále potraty na žádost umožňují v Americe pouze Bermudy, Uruguay, Guyana (do 8. týdne) a samozřejmě komunistická Kuba (do 12. týdne). Jak to v komunistických režimech bývá, na Kubě jsou potraty velmi běžné. Rovněž také zámořská území Francie a Spojených států. Ostatní státy Latinské Ameriky většinu nenarozených dětí chrání.

Většina obyvatel Latinské Ameriky si legální potraty nepřeje. I v ekonomicky velmi vyspělém Chile si většina lidí legalizaci potratů na žádost nepřeje. V těchto zemích naopak společnost nemá problém s přijímáním různých odlišných životních stylů, a ačkoliv ve většině těchto zemí jsou dvě rasy (běloši a indiáni), tak zde nejsou problémy s rasovou nesnášenlivostí, jako například ve Spojených státech. Žádná latinskoamerická země nemá trest smrti a jihoamerické země byly mezi prvními státy, které trest smrti zrušily.

Salvador, Nicaragua a Dominikánská republika chrání životy nenarozených dětí bez jakékoliv výjimky. Nicaragua dříve umožňovala potrat z důvodu ohrožení života matky, což již bylo zrušeno. Salvador potraty trestá 30 až 60 lety vězení (samozřejmě s výjimkou osob pod věkovou hranicí pro trestní zodpovědnost). Potraty jsou nelegální kromě ohrožení života matky v Paraguaji, Surinamu, Venezuele, Guatemale, Hondurasu, Haiti, na Kajmanských ostrovech, Arubě, Domice, Grenadě a Antigui a Barbudě.

V případě znásilnění a ohrožení života matky je potrat legální v Brazílii a některých mexických státech. Brazílie dříve umožňovala potrat i z důvodu mikrocefalie, to však již bylo zrušeno. V Peru, Panamě, Kostarice, Trinidadu a Jamajce je potrat legální pro ochranu života a zdraví matky. V Ekvádoru je obdobná situace, jen je tam navíc potrat umožněn v případě znásilnění mentálně retardované ženy. Podobná situace je i v Argentině, kde je potrat navíc legální v případě jakéhokoliv znásilnění a Bolívii, kde krom znásilnění také děti počaté při incestu. Argentinské děti až do čtrnáctého jsou však nyní v akutním ohrožení v důsledku snahy krvelačného prezidenta Fernándeze.

Chile umožňuje potrat z důvodu ohrožení života matky, dítěte počatého při znásilnění a takové poruchy dítěte, pro kterou by zemřelo před narozením nebo brzy po narození. Děti s Downovým syndromem zde jsou však chráněné. Chile ještě nedávno zcela zakazovalo potraty a rozvody.  Chile je velmi konzervativní, přestože je velmi ekonomicky vyspělé. Kolumbie umožňuje potrat při početí ze znásilnění, ohrožení života a zdraví a v případě handicapovaného dítěte. Někteří stoupenci potratů si však pojem "zdraví" vysvětlují jako duševní zdraví.

© 2020 Worlds Collide. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!